Четиринадесет ученици от Националната гимназия за древни езици и култура взеха участие в Международната ученическа конференция “1160 години от началото на Кирило-Методиевата мисия” (1160 years since the beginning of the Cyril Methodian mission), която се проведе в Солун на 30 ноември 2023 г. 
Конференцията се организира по инициатива на Община Солун, а участието на българските ученици е подкрепено от Кирило-Методиевския научен център при БАН и Столична община в рамките на подписания между трите организации меморандум за сътрудничество и популяризиране на културно-историческото наследство на първоучителите Кирил и Методий.