На 27 октомври (сряда) от 10.00 ще се открие международната научна конференция „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“, организирана от Кирило-Методиевския научен център при БАН (КМНЦ). Откриващата сесия ще се състои от 10.00 до 12.30 ч. в зала „Библиотека“ на столичния хотел „Интерконтинентал“. Конференцията ще продължи три дни (до 29 октомври) и в нея участие ще вземат 40 изследователи от Австрия, България, Германия, Гърция, Полша, Русия, Словакия и Чехия. Научното събитие се финансира по проекта на КМНЦ „Кирилометодикон“, който е част от инициативите на Центъра за върхови постижения „Наследство.БГ“. Научната конференция се осъществява в рамките на дейността на сертифицирания от ЕС Европейски културен маршрут „Св. Кирил и Методий“, който има за цел на интегрира интереса към кирило-методиевската проблематика на науката, културата и бизнеса в общоевропейска перспектива. На тържественото откриване обръщения към участниците ще произнесат Стефано Доминьони, директор на Европейския институт за културните маршрути и изпълнителен секретар на Разширеното споразумение за културните маршрути на Съвета на Европа, официални лица от министерствата на външните работи, на културата и на туризма на Република България и др. (вж. по-подробно в програмата). Международната конференция ще се проведе в хибриден формат и може да бъде следена онлайн на страницата на КМНЦ във Facebook на адрес: https://www.facebook.com/KiriloMetodievskiNaucenCentrPriBan/ За откриващата сесия е подсигурен симултанен превод.

Програма на конференцията:

Programme-of-the-Conference_Final-4