Изложбата е част от едноименния двустранен научен проект на Кирило-Методиевския научен център към Българска академия на науките и Руската академия на науките (Отделение историко-филологических наук научный совет „Роль религии в историй“), и е осъществена с финансовата подкрепа от българска страна на Фонд научни изследвания.

Изложбата се състои от 28 пана (120/120 см), които тематично са разделени на три части: Монашески библиотеки: създаване на ръкописи; Монашески библиотеки: типове ръкописи; Монашески библиотеки: Манастири.

Експозицията бе показана за първи път в Галерия на открито – градската градина пред Народния театър в София, като инициативата е подкрепена от Столична община. Откриването се състоя в навечерието на празника на Светите братя Кирил и Методий на 10 май 2021 г. Продължителност: (10–24 май 2021).

От 31 май до 06 юни 2021 г. по покана на Посолството на Република България изложбата гостува в Подгорица, Черна гора. Куратор на изложбата – доц. Марко Скарпа.

Концепция, идеен проект: Марко Скарпа и Тотка Григорова.
С участието на доц. д-р Елена Владимировна Белякова, проф. дфн Татьяна Викторовна Пентковская.
Художествено оформление: Тотка Григорова и Анита Борисова.

Видео представяне на изложбата