Изложбата е създадена със съдействието на Института за исторически изследвания при БАН и Македонския научен институт. Посветена е на 1100-годишнината от успението на св. Климент Охридски и е част от националните чествания, с които бе отбелязано това събитие. В 14 тематични постера е представен разказът за живота и делото на св. Климент Охридски и споменът за него в цялостния исторически път на българския народ като основен символ на националната ни идентичност. Споменът за св. Климент присъства неотменно в нашето съвремие. Изборът му за патрон на първият български университет – Софийския, напомня за великото му просветителстко дело.

Изложбата съпътства Международната научна конференция „Св. Климент Охридски в културата на Европа“, посветена на 1100 години от успението на св. Климент Охридски, 916–2016, състояла се на 24–27 ноември 2016, София.

До момента изложбата е представяна:

– В Националния музей „Земята и хората“ в София (14 февруари – 14 март 2017)

– В Регионален исторически музей, гр. Монтана (26 август – 30 септември 2020)

Концепция и идеен проект: Десислава Найденова, Славия Бърлиева, Евелина Джевиецка
Художествен дизайн: Ивелина Велинова.