Излезе от печат монографията на Славия Бърлиева “Кирило-методиевски мотиви в латинската и гръцката книжнина”.