Учебни програми “Еразъм”

Език и култура в средновековна Европа

„Еразъм“ (ERASMUS – European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина. Създадена в самото начало на 1987 г., като програма на Европейската общност за студентска мобилност, „Еразъм” e напълно децентрализирана програма, носеща умишлено името на откривателя Еразъм Ротердамски. В Програма „Еразъм“ участват 33 държави — 27-те държави от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия, Швейцария.

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и е с период на действие до 2020 г. Тя обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013 г.: Програма „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.Тази седемгодишна програма има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с предишните, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

Българската академия на науките кандидатства успешно за получаване на университетска Харта Еразъм, която дава достъп до дейностите предвидени в програмата.Еразъм кодът на БАН е: BG SOFIA30.

Проектът за мобилности в рамките на Програмата включва:
   1. Мобилност на докторанти, независимо от формата на обучение, за мин. 3 и макс. 12 месеца – с цел посещаване на курсове в приемащото висше учебно заведение или разработване на дисертационен труд, без да се заплащат за това академични такси.
   2. Мобилност на учени и на служители с цел изнасяне на лекции и с цел обучение за мин. 2 дни до макс. 2 месеца, без да се броят дните на път. Програмата отпуска дневен грант за макс. 5 дни и средства за пътни.

Страни-участнички в Програмата (програмни страни):
Страните-членки на ЕС: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия, Швеция
Страните-членки на ЕИП: Норвегия, Исландия, Лихтенщайн

Кирило-Методиевският научен център участва активно в европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”. По тази програма КМНЦ е в договорни отношения с 10 институции: Лисабонския университет (Universidade de Lisboa – P Lisboa 109), Университета в Неапол (Universita degli Studi di Napoli “L’Orientale – I Napoli 02), Университета в Удине (The University o Udine – I Udine 01), Университета в Бари (Universita degli studi di Bari – I Bari 01), Лодзкия университет (University of Lodz – P1 LODZ 01), Университета „Константин Философ” в Нитра (University in Nitra- SK Nitra 01), Ягелонския университет в Краков (Pl Krakow 01 Jagiellonian University), Университета в Познан (P1 Poznan 01), Университета в Атина (G ATHINE 01), Университета „Албрехт Людвиг” във Фрайбург (D FREIBUR 01).

По тази програма в КМНЦ през 2015/2016 г. се обучаваха трима чуждестранни специализанти:
     1. Сергей Новицки /Лодз-Полша/ -01.10.2015 – 30.06.2016 г.
     2. Ян Моравицки /Лодз – Полша/ – 01.07. 2016 – 01.10.2016 г.
     3. Дария Ховицка /Познан – Полша/ -01.10. 2016 – 31.12. 2016 г.

През последната академична 2015/2016 г. учени от КМНЦ-БАН изнесоха лекции по програма „Еразъм+“ в следните държави:

  • Университета „Албрехт Людвиг” във Фрайбург, Германия (D FREIBUR 01) – доц. д-р Веселка Желязкова;
  • Университета в Неапол, Италия (Universita degli Studi di Napoli “L’Orientale – I Napoli 02) – доц. д-р Славия Бърлиева;
  • Ягелонския университет в Краков, Полша (Pl Krakow 01 Jagiellionian University) – гл. ас. д-р Стилияна Баталова;
  • Лодзкия университет, Полша (University of Lodz – P1 LODZ 01) – доц. д-р Ива Трифонова;
  • Лисабонския университет (Universidade de Lisboa – P Lisboa 109) – гл. ас. д-р Ивета Рашева