На 20 май 2021 г. се проведе петият международен онлайн семинар по проекта на КМНЦ „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“ на тема „Основные проблемы в изучении почерков и книжного производства в Древней Руси в XI-XIV вв.“ Лектор на събитието беше старши научен сътрудник в отдела “Ръкописи и старопечатни книги” на Държавния исторически музей Елена Владимировна Уханова. Целия семинар може да проследите тук: