Новата лекция в образователния видеоканал на КМНЦ е озаглавена „Писмената култура в средновековна България“. Нейни автори са доц. д-р Ива Трифонова и гл. ас. д-р Нели Гешева.