От пети до девети юли 2021 г. на платформата ZOOM ще се проведе Първата лятна онлайн школа на научната инициатива Pax Byzantino-Slava, чийто съучредител е Кирило-Методиевският научен център. В школата ще вземат участие учени от България, Гърция, Италия, Полша и Сърбия. КМНЦ ще бъде представен с лекции на проф. д-р Славия Бърлиева и д-р Мария Тотоманова-Панева.

По-долу може да се запознаете с програмата на школата:

Program-Summer-School-Pax-Byzantino-Slava