С прискърбие съобщаваме за кончината на доцент доктор Лиляна Грашева, която ни напусна на 4 ноември 2021 г. Тя беше забележителен изследовател на старобългарската литература, уважаван университетски преподавател, изключителен редактор и издател в областта на палеославистиката. Многогодишен член на Научния съвет на Кирило-Методиевския център, строг и неуморен рецензент на нашите трудове, търсен автор в нашите издания, убеден и последователен поддръжник на КМНЦ, Лиляна Грашева споделяше с нас не само огромните си знания, но ни даряваше сърдечното си приятелство и благородното си и изискано присъствие.
Поклон пред паметта ѝ!