На 17-те постера могат да се видят всички най-важни документи, свързани с личността и делото на св. Наум – това са славянските и гръцките църковни произведения, посветени на светеца или такива, в които се споменава неговото дело, икони и стенописни изображения, които днес се пазят на територията на няколко европейски страни (в България, Македония, Албания, Гърция, Унгария, Русия, Словакия, Швейцария), както и извън Европа (в Канада).
За първи път изложбата бе открита в навечерието на Наумовото успение в зала „Академика“ на Централно управление на БАН (22 декември 2010 – 17 януари 2011 г.).
Концепция и идеен проект: Светлина Николова, Мая Иванова, Десислава Атанасова, Андрей Бобев, Диана Банкова. Художествен дизайн: Ивелина Велинова.
Изложбата е експонирана многократно в България и чужбина. Тук отбелязваме част от тези представяния:
– В Северното фоайе на Народното събрание на Република България. Паралелно с постерната изложба бяха представени и оригинални ръкописи от Научния архив на БАН (17–31 януари 2011 г.)
– В Културно-духовния просветен център „Св. Архангел Михаил“ във Варна (8 декември 2012 – 11 май 2013 г.)
– В Банска Бистрица, Словакия (27 юни 2013 г.)
– В Историческия музей в гр. Белово (2 май –2 юни 2017).

Материали за изложбата:
Иванова, М. Свята дата за всички българи – 1100 години от успението на чудотвореца Наум. – в. Аз-буки, ХХ, 16–22 декември 2010, № 50, с. 14.