Научен състав

гл. ас. д-р Андрей Бобев – научна автобиография
проф. д-р Бойка Мирчева – научна автобиография 
проф. д-р Веселка Желязкова – научна автобиография 
доц. д-р Десислава Найденова – научна автобиография
проф. дин. Димо Чешмеджиев – научна автобиография
гл. ас. д-р Евгени Зашев – научна автобиография
гл. ас. д-р Евелина Джевиецка – научна автобиография
ас. д-р Елка Златева – научна автобиография
доц. д-р Ива Трифонова – научна автобиография
гл. ас. д-р Ивета Рашева – научна автобиография
доц. д-р Камен Станев – научна автобиография
гл.ас. д-р Камелия Христова – научна автобиография
гл. ас. д-р Люба Илиева – научна автобиография
доц. д-р Мая Иванова – научна автобиография
гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева – научна автобиография
доц. д-р Марко Скарпа – научна автобиография
гл. ас. д-р Нели Ганчева – научна автобиография
проф. д-р Славия Бърлиева – научна автобиография 
доц. д-р Стиляна Баталова – научна автобиография
доц. д-р Татяна Илиева – научна автобиография
гл. ас. д-р Тотка Григорова – научна автобиография
гл. ас. д-р Цветан Василев – научна автобиография
гл. ас. д-р Цветомира Данова – научна автобиография

Асоциирани членове

проф. д-р Светлина Николова – научна автобиография
проф. д-р Климентина Иванова – научна автобиография

Докторанти

Теодора Георгиева
Инна Димитрова 
Красимир Поповски
Петя Младенова 

Учени, работили за КМНЦ

проф. дфн. Боряна Велчева
проф. дин. Василка Тъпкова-Заимова
доц. д-р Десислава Атанасова
гл. ас. д-р Диана Банкова – научна автобиография
проф. дфн. Екатерина Дограмаджиева
доц. д-р Елена Коцева
доц. д-р Красимира Костова
проф. д.изк.н. Лиляна Мавродинова
проф. д-р Лора Тасева
проф. д-р Мария Йовчева
гл. ас. д-р Недялка Зафирова
гл. ас. Олга Пърличева – научна автобиография
акад. Петър Динеков
доц. д-р Петя Костадинова
гл. ас. д-р Стоянка Бабалиевска
гл. ас. д-р Таня Попова
доц. д-р Татяна Мострова – библиография