Научен състав

гл. ас. д-р Андрей Бобев – научна биография
проф. д-р Бойка Мирчева – научна биография 
проф. д-р Веселка Желязкова – научна биография 
доц. д-р Десислава Найденова – научна биография
проф. дин. Димо Чешмеджиев – научна биография
гл. ас. д-р Евгени Зашев – научна биография
гл. ас. д-р Евелина Джевиецка – научна биография
ас. д-р Елка Златева – научна биография
доц. д-р Ива Трифонова – научна биография
доц. д-р Камен Станев – научна биография
гл.ас. д-р Камелия Христова – научна биография
гл. ас. д-р Люба Илиева – научна биография
доц. д-р Мая Иванова – научна биография
гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева – научна биография
доц. д-р Марко Скарпа – научна биография
гл. ас. д-р Нели Ганчева – научна биография
проф. д-р Славия Бърлиева – научна биография 
доц. д-р Стиляна Баталова – научна биография
доц. д-р Татяна Илиева – научна биография
гл. ас. д-р Тотка Григорова – научна биография
гл. ас. д-р Цветан Василев – научна биография
гл. ас. д-р Цветомира Данова – научна биография

Асоциирани членове

проф. д-р Светлина Николова – научна биография
проф. д-р Климентина Иванова – научна биография

Докторанти

Марта Рипаранте
Теодора Георгиева
Инна Димитрова 
Красимир Поповски
Петя Младенова 

Учени, работили за КМНЦ

проф. дфн. Боряна Велчева
проф. дин. Василка Тъпкова-Заимова
доц. д-р Десислава Атанасова
гл. ас. д-р Диана Банкова – научна биография
проф. дфн. Екатерина Дограмаджиева
доц. д-р Елена Коцева
доц. д-р Красимира Костова
проф. д.изк.н. Лиляна Мавродинова
проф. д-р Лора Тасева
проф. д-р Мария Йовчева
гл. ас. д-р Недялка Зафирова
гл. ас. Олга Пърличева – научна биография
акад. Петър Динеков
доц. д-р Петя Костадинова
гл. ас. д-р Стоянка Бабалиевска
гл. ас. д-р Таня Попова
доц. д-р Татяна Мострова – библиография