13-08-2021
БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г.

Сроковете за кандидатване, необходимите документи и обявените бройки са посочени в приложената обява.

Konkurs-doktoranti-2021-2022-1


12-03-2018
Допълнителен конкурс за редовна докторантура

Кирило-Методиевският научен център при БАН-Софияобявява конкурс за редовна докторантура по професионално направление 2.1. Филология (Български език) за учебната 2017-2018 г.  в съотвествие със Заповед на Председателя на БАН № I-39 от 28.02.2018 г., в срок от 13. 03. 2018 г. до 11. 05. 2018  г. Документи и справки – на сайта на Центъра за обучение при Българската академия на науките и в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.


15-08-2017
Конкурс за редовна докторантура

Кирило-Методиевският научен център при БАН-София обявява конкурс за редовна докторантура по професионално направление 2.1. Филология (Български език) за учебната 2017-2018 г.  в съотвествие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27. 04. 2017 г., в срок от 15. 08. 2017 г. до 13. 10. 2017  г. Документи и справки – на сайта на Центъра за обучение при Българската академия на науките и в канцеларията на Кирило-Методиевския научен център при БАН-София, София-1000, ул. „Московска“ 13, ет. 2, тел. 02/ 987 02 61.