ХVІ Международен конгрес на сливистите – Белград 2018

10-09-2018

     От 20 до 27 август 2018 г. в Белград при рекорден брой участници (повече 1000 учени от над 40 страни) се проведе ХVІ Международен конгрес на сливистите. Работата на конгреса беше организирана в 115 секционни заседания, 32 тематични блока и 9 кръгли маси; състояха се и заседания на 40 комисии към МКС. На големия научен форум КМНЦ беше представен от проф. Св. Николова, проф. Кл. Иванова, доц. В. Желязкова, доц. Т. Илиева, доц. М. Скарпа и гл.ас. Цв. Данова. При изключителен интерес премина и организираният от КМНЦ тематичен блок, посветен на преводите през славянското средновековие. В рамките на конгреса в Библиотеката на град Белград беше организирана изложба с книгите по славистика, излезли през последните пет години. На специално събитие в същата библиотека бяха представени книгите, издадени от КМНЦ в периода 2013–2018 г. Беше решено следващият ХVІІ Международен конгрес на славистите ще се проведе през 2023 г. в Париж.
1. Откриването на форума
2. Участници от КМНЦ-БАН на Приема на Президента на Сърбия
3. Участници от КМНЦ-БАН на Приема на Президента на Сърбия
4. Участници от КМНЦ-БАН на Приема на Президента на Сърбия
5. Председателят на Международния комитет на славистите проф. Бошко Сувайджич от Сърбия, който предава решението за определянето на следващата страна, в която ще се проведе XVII Конгрес през 2023 г., на новия председател на Международния комитет на славистите Наталия Берницкая, професор в Сорбоната и Председател на Френския национален
комитет.