Кирило-Методиевският център при БАН пренася в Италия честванията на 1150-годишнината от кончината на св. Кирил

14-05-2019

     От 16. до 18. май 2019 г. в Рим ще се проведе голяма международна конференция под надслов „Кирилометодиевистиката – минало, настояще... бъдеще?“.  Организатори на събитието са Трети римски университет и Кирило-Методиевският научен център при БАН (КМНЦ) в сътрудничество с Българския културен институт в Рим, Папския институт за източни изследвания, Библиотека Амброзиана и Италианската асоциация на славистите. Научният форум е посветен на 1150-годишнината от кончината на Константин Кирил Философ и 150-годишнина от основаването на БАН – първата научна институция, в която преди повече от столетие започват изследванията по кирилометодиевистика. В конференцията ще се включат над 30 изтъкнати палеослависти от България, Италия, Полша и Чехия. От българска страна освен представители на КМНЦ ще участват учени и преподаватели от Софийския университет и Института за исторически изследвания при БАН. В края на конференцията в Българския културен институт ще бъде открита подготвената от КМНЦ изложба „В началото бе буквата“.
Постер-1 Постер-2