НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ

03-05-2017

НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ
"ХУМАННОСТ, ХУМАНИЗЪМ, ХУМАНИТАРИСТИКА –
КЛЮЧОВИ АКЦЕНТИ
В НОВАТА ПАРАДИГМА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"
СОФИЯ, 17–18 ЮНИ 2017г.
     Кирило-Методиевският научен център към БАН, Фондация "Четири лапи" и Фондация "Палеобулгарика" канят директори на училища и детски градини, учители, възпитатели и педагогически специалисти от всички нива на училищното образование, представители на НПО и други заинтересовани лица за участие в Национален педагогически форум "Хуманност, хуманизъм, хуманитаристика – ключови акценти в новата парадигмата на училищното образование" – Събитие №1 от цикъла педагогически четения "Летящата класна стая".
Информация Заявка за участие