Международна научна конференция „Библейската ръкописна традиция между лексикографията, текстологията и литературната история“ София, 7–8 септември 2017 г.

04-09-2017

     На 7 и 8 септември 2017 г. Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките в сътрудничество с Библейската комисия към Международния комитет на славистите и с подкрепата на Представителството на Россотрудничество в България организира международна научна конференция на тема „Библейската ръкописна традиция между лексикографията, текстологията и литературната история“. Тематичният обхват на конференцията включва широк кръг въпроси, свързани с историята на библейските преводи в средновековната славянска книжнина, развитието на ръкописната традиция на отделните библейски книги, езика на първите славянски библейски преводи, рецепцията и развитието на библейския текст в славянските литератури от Средновековието до наши дни, подготовката на различни видове издания на библейски книги и др. Едно от заседанията ще бъде посветено на Библията в мисионерските и поклонническите пътувания през Късната античност и Ранното средновековие, част от проект на КМНЦ и Центъра за изследване на християнството на Еврейския университет в Йерусалим.
     В рамките на конференцията ще се проведе и заседание на Библейската комисия към Международния комитет на славистите.
     В престижния научен форум ще вземат участие утвърдени специалисти и млади учени в областта на палеославистиката, византинистиката и богословието от 11 държави – Австрия, Белгия, Беларус, България, Великобритания, Германия, Израел, Италия, Полша, Русия и Словения.
     Заседанията ще се провеждат в сградата на Руския културно-информационен център, София, ул. Шипка № 34.
Програма 1/2 Програма 2/2