Гл. ас. д-р Евелина Джевиецка е един от носителите на Наградата „Марин Дринов

06-11-2017

     Гл. ас. д-р Евелина Джевиецка получи наградата на БАН „Проф. Марин Дринов” за млади учени за научни постижения в направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”. Грамотата беше връчена от Президента на РБългария, господин Румен Радев, на 1 ноември 2017 г. по време на честване на Деня на народните будители.
     Д-р Джевиецка завършва славянска филология и богословие, а научната и образователна степен „доктор“ защитава във Варшавския университет с дисертация в направление „Културология”. В КМНЦ работи от 2014 г. и се занимава с проблематиката на кирило-методиевския разказ в модерната българска култура и наука, като през последната година изследваше въпроса във връзка със социалистическия период в България. Тя участва в четири международни проекта, свързани с българската литература и култура, с юдеохристиянската традиция и с историята на юдеите. Един от проектите е финансиран по Програмата за „Подпомагане на младите учени в БАН“. Член е на няколко престижни международни асоциации.
Честито!
Снимка1  Снимка2  Снимка3