КМНЦ е класиран на трето място сред българските научни организации и висши училища в Доклада на ....

17-01-2018

     КМНЦ е класиран на трето място сред българските научни организации и висши училища в Доклада на постоянно действащата Експертна комисия за наблюдение, оценка и анализ на научноизследователската дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища за 2016г.
Доклад